Onze Missie

Het BICC wil van Business Intelligence de kwaliteitsfactor van onze opleiding maken

 • In 2012 riep Harvard Business Week ‘data-analist’ of ‘dataminer’ uit tot ‘meest sexy' – lees: meest gegeerde – job van de 21ste eeuw’. Wij zagen deze trend al langer aankomen en integreerden Business Intelligence (BI) 10 jaar geleden in onze opleiding Informatiemanagement. Ook vandaag is deze opleiding de enige in Vlaanderen waar studenten zich kunnen specialiseren in BI op een Bachelorniveau. Hierin willen we een koploper blijven.
 • Terwijl Masters in BI scherpstellen op academische competenties om BI-methoden te ontwerpen, hebben onze afgestudeerden hands-on competenties om BI-methoden toe te passen. Deze aanpak wordt erg op prijs gesteld door het werkveld: nog voor het afstuderen krijgen onze studenten fraaie jobaanbiedingen.

Het BICC wil een platform zijn voor dialoog met de bedrijfswereld

 • De samenspraak tussen het BICC en de opleiding Informatieamanagement enerzijds en de bedrijfswereld anderzijds is een wezenlijk onderdeel van ons innovatieproces. Doorheen deze dialoog kan onze opleiding gelijke tred houden met de razendsnelle evoluties in Informatiemanagement.
 • Doorheen dialoog willen we de kloof dichten tussen de competenties waarmee we afgestudeerden afleveren en de wisselende vereisten van het werkveld.
 • Via dienstverlening (symposia, workshops, consultancy en congressen) delen we onze expertise in BI.
 • Vragen en noden rond BI vanuit de bedrijfswereld sturen ons praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan.

Het BICC wil de Europese samenwerking rond Business Intelligence stimuleren

We delen onze passie voor BI met verscheidene Europese partners:
 • Universidade Portucalense Infante D. Henrique (Portugal)
 • Fontys University of Applied Sciences (Netherlands)
 • Hochschule Ulm, University of Applied Sciences (Germany)
 • Banking Institution Of Higher Education (Latvia)
 • Helsinki Polytechnic Stadia (Finland)
 • Vilnius College In Higher Education (Lithuania)
 • Haute Ecole IESN (Belgium)
Met deze partners organiseerden we Erasmus Intensieve Projecten tussen 2008 en 2011. Momenteel plannen we een internationaal gedeeld curriculum rond BI uit te bouwen via een Erasmus+ Strategisch Partnerschap
 

Waarom de naam BICC?

 • Het staat voor een georganiseerde structuur, een bundeling van kennis en kunde rond BI – een framework
 • Ofschoon de invulling van een BICC per organisatie kan verschillen zijn de onderliggende kerncompetenties meestal dezelfde oa.
  - optimaliseert de efficientie, het gebruik en de kwaliteit van BI
  - maakt de vertaalslag vanuit de business naar IT eenvoudiger
  - heeft een integrale en professionele aanpak
  - creëert een concurrentievoordeel door bundeling van kennis en kunde
  - zorgt voor een betere adoptie van BI in de organisatie
 • Door voor die naam te kiezen begrijpen bedrijven direct waar we voor staan, wat onze kerncompetenties zijn!