In de pers

Data heeft geen waarde

Boek/Tijdschrift: 
Canon - Business Bytes
Publicatie datum: 
11/01/2017
Auteur: 
Hans Tubbax


Ruwe Data heeft op zich geen waarde en moet op de juiste manier verwerkt worden zodanig dat de juiste business vragen op een gefundeerde manier kunnen worden beantwoord. Naast de nieuwe mogelijkheden met Big Data, bezit elk bedrijf reeds heel wat onontgonnen data die meestal op een goedkope manier kan worden aangeboord. Het belang van de omzetting van data naar informatie wordt vaak onderschat, maar is cruciaal om een goed informatiebeleid te voeren in de huidige data gedreven economie.

http://nl.canon.be/business-bytes/articles/data-heeft-geen-waarde.aspx

Boekhouden-Informatica meest onderwaardeerde opleiding

Boek/Tijdschrift: 
LinkedIn
Publicatie datum: 
06/11/2016
Auteur: 
Hans Tubbax

Data scientist wordt uitgeroepen tot meest sexy job van de 21ste eeuw. Het bedrijfsleven schreeuwt om data analisten. Hoe komt het dan dat leerlingen van het secundair onderwijs deze jobs niet kennen en de weg ernaar niet vinden?

https://www.linkedin.com/pulse/boekhouden-informatica-meest-onderwaardeerde-opleiding-hans-tubbax

Self-Service Business Intelligence: wat we zelf doen, doen we beter?

Boek/Tijdschrift: 
CFO Magazine 185
Publicatie datum: 
02/04/2016
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse
Een organisatie kan er maar fundamenteel op vooruit gaan als de expertise ervan niet alleen in de hoofden van haar medewerkers zit, maar tevens ingebed zit in het DNA van de organisatie. Als elke gebruiker de op zijn niveau relevante ondersteuning bekomt, moet de organisatie er in slagen om iedereen, autonoom spontaan de juiste korte en lange termijnbeslissingen te laten nemen. Dat op maat gesneden self-service BI daar een wezenlijk onderdeel van uitmaakt, staat buiten kijf…

http://www.atheneconsult.be/images/pdf/CFO_Magazine_Self_service_BI_wat_we_zelf_doen_doen_we_beter.pdf

 

Next Generation Security

Boek/Tijdschrift: 
CorporateLeaders - CIO Vision: Executive Summary
Publicatie datum: 
03/02/2015
Auteur: 
o.a. Peter Berghmans

IT moet nieuwe security strategieën ontwikkelen om de risico's te beperken en intelligentie toepassen om de organisatie en haar activa te beschermen door middel van nieuwe analytics, innovatie, en een systematische aanpak van security.

De bescherming van persoonsgegevens is, uiteraard, een deel van de taak van een IT security expert. Volgens Peter Berghmans,  Data Protection Officer en expert in Privacy, pleit dat het privacy risico integraal deel uitmaakt van het 'cyber threat program'. Hij stelt dat met het internet der dingen, basisproducten - ook producten zoals televisies - niet langer eenvoudige gebruiksobjecten zijn. De meeste objecten die met het internet zijn geconnecteerd verzamelen informatie over klanten. "de verzamelde informatie is nu onderdeel van de product value-chain geworden: door de klant gegenereerd en beheerd door de producent"

"De volgende grote trend voor IT-experts is het nadenken over de zogenaamde 'privacy by design' - het creëren van producten / diensten die de juiste balans houden tussen wat de consument van een product krijgt, en de privacy die ze daarvoor 'prijsgeeft' (niet altijd bewust). Dit is de zogenaamde veiligheid paradox. 

http://www.corporate-leaders.com/index.cfm/page:it-leaders/id:cio-vision-next-generation-security-executive-summary

Nodige en voldoende diepgang bij scorecards…

Boek/Tijdschrift: 
CFO Magazine
Publicatie datum: 
30/06/2014
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse

waarom vier strategische perspectieven meestal niet volstaan

Scorecards laten toe om de realisatie van de strategie te visualiseren en bij te sturen. Daartoe wordt een aantal strategische invalshoeken in beschouwing genomen. Traditioneel spreekt men van het financieel perspectief, het klantenperspectief, interne processen en innovatie en leren. De idee achter deze vier invalshoeken is simpliciteit en haalbaarheid. Niets mis mee, maar wil dit dan zeggen dat de complexiteit van de bedrijfsvoering vanuit deze vier invalshoeken moet kunnen of is er nood aan wat meer diversiteit in de sturingsinstrumenten?

Download HIER het artikel

Financiële software: de bomen door het bos?

Boek/Tijdschrift: 
CFO Magazine
Publicatie datum: 
01/03/2014
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse

SAP, SAS, ERP, CRM, CPM, IBM, SAAS, BW, B0, CI,... Je zou er depressief van worden. Als een van de voornaamste competenties van een succesvolle organisatie zal software ongetwijfeld een kritieke succesfactor zijn. Voor een financiële afdeling is dit des te meer, daar hier gewoonweg alles draait om data en infomìatie. Zoals in alles komt het er ook op aan om een kat een kat te noemen en te duiden waar alles op slaat. De herkenning van het probleem is immers de helft van de oplossing. Tijd dus om het containerbegrip “financiële software" te ontrafelen.

Download het artikel HIER

To big data or not to big data

Boek/Tijdschrift: 
CFO magazine
Publicatie datum: 
31/12/2013
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse

Big data wordt te pas en te onpas gebruikt, maar welke ladingen dekt deze vlag? 
Big Data wordt meestal geassocieerd met vijf V's: Volume, Velocity, Variety, Varacity en Value. Wat staat voor: volume, snelheid, variatie, waarheidsgetrouwheid en waarde.

Download PDF

Zijn we er wel klaar voor?

Boek/Tijdschrift: 
CFO Magazine
Publicatie datum: 
15/11/2013
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse

Business Intelligence maturiteitsmodel als een startpunt voor een beleidsondersteuning op maat.

Beslissingen zijn bijna even divers als beslissingsnemers, maar toch probeert de beleidsondersteuningiedereen zoveel mogelijk in een vaste procedures of een formats te duwen.Uniformiteit is meestal niet de meest effectieve aanpak en doorgaans enkel vanuit efficientieoogpunt interessant. Is efficientie hier de juiste keuze of net niet? Kunnen we de beleidsondersteuningafstemmen op de noden van de gebruikers?

PDF: Zijn we er wel klaar voor?

Korter op de bal dankzij agile BI

Boek/Tijdschrift: 
CFO Magazine
Publicatie datum: 
15/09/2013
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse
We zien het al voor ons als we een BI-systeem wensen te implementeren: “Verzamel verwachtingen van gebruikers. Ontwerp een datamodel om in die behoeften te ondersteunen. Verken de gegevensbronnen. Laad al die gegevens in een sterschema. Ontwikkelen BI objecten. Rol het eindproduct uit naar de eindgebruikers.” We zijn meestal vertrokken voor een traject van een paar maanden waarbij de gebruiker in het begin en op het einde betrokken zijn. De maanden dat het project gaande is, hoort de gebruiker quasi niets en wordt ongerust. Typische ontwikkelingen zijn vrij langzaam en bieden geen garanties dat de verwachtingen van bij het begin, ook nog daadwerkelijk geldig blijven bij de oplevering. Zijn we niet meestal de perfecte fabriek aan het bouwen die ons dan automatisch het perfecte product zou moeten opleveren? Het probleem is dat als het om BI gaat, het bijna uitsluitend draait rond context. Is het de schuld van de gebruiker dat de context continu verandert? Wordt het niet stilaan tijd om onze manier van werken veel flexibeler
te maken. Wordt het geen tijd voor een fundamenteel nieuwe aanpak, tijd voor Agile BI?

PDF: Korter op de bal dankzij agile BI


 

Executive Summary: BI & BUSINESS ANALYTICS

Boek/Tijdschrift: 
SMART BUSINESS STRATEGIES
Publicatie datum: 
21/06/2013
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse

BI, business intelligence, analytics, analytical intelligence, performance management, ... In de wereld van de analyse van bedrijfsdata is het één gegoochel met termen en afkortingen. Vroeger kende men vooral business intelligence, kortweg BI. Maar de voorbije jaren verschoof de aandacht naar concepten als ‘analytical intelligence’ en ‘business analytics’. Sommigen zien die als de opvolger van business intelligence, anderen als een noodzakelijke aanvulling. Gaat het hier om de spreekwoordelijke oude wijn in nieuwe zakken? Of is het iets totaal anders? En hoe verhouden business analytics en BI zich tot elkaar? In deze executive paper bieden we u een beter inzicht.

PDF: Executive Summary: BI & BUSINESS ANALYTICS

Site: http://www.atheneconsult.be/

Stel de juiste vragen

Boek/Tijdschrift: 
SMART BUSINESS STRATEGIES
Publicatie datum: 
01/06/2013
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse & Dave Vanhoudt
Automatiseerders hebben het van oudsher over vereisten of specificaties waaraan de gevraagde oplossing dient te beantwoorden. Hoe moet een rapport er uit zien, met welke velden, illustraties, kleuren, ... ? Hoe beter de beschrijving, hoe beter de oplossing. De gebruiker dient dus enkel de taal te spreken van de oplossing en de specificaties te documenteren, en de kous is af. Mooi toch? Niet echt. Wat heeft een zakelijke gebruiker werkelijk nodig?

PDF: Stel de juiste vragen
Site: http://www.atheneconsult.be/

Een veranderende rol voor de CFO?

Boek/Tijdschrift: 
CFO magazine
Publicatie datum: 
01/05/2013
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse
Bij de jaarlijkse awarduitreiking van Best Finance Team of the Year valt het op dat meer en meer Business Intelligence-projecten de revue passeren. Niet geheel verrassend, aangezien dit domein zich pal in de grijze zone bevindt tussen Finance en IT. Nog spannender zal het worden door de opkomst van meer agile systemen, waarbij de gebruiker steeds meer verantwoordelijkheden krijgt en de grijze zone binnendringt. Door de sterke opkomst van analytics zullen CFO’s zich in toenemende mate bezig dienen te houden met voorspellingen via analytische technieken en met systemen die proactief zijn en voorwaarts kijken. Door de nieuwe bijkomende uitdaging van meer grondstoffen (big data) en krachtiger technologie (in memory) wordt het stilaan tijd voor een mentale shift. Tijd om een stapje achteruit te zetten en de rol van de CFO in vraag te stellen?

PDF: Een veranderende rol voor de CFO?
Site: http://www.atheneconsult.be/

De veranderende rol van de CIO!

Boek/Tijdschrift: 
SMART BUSINESS STRATEGIES
Publicatie datum: 
26/04/2013
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse

De CIO is tot nu toe veelal bezig geweest met het bouwen van systemen die er op gericht zijn om transacties vast te leggen. Data wordt daarbij pas opgeslagen nadat iemand op de ENTER-toets heeft gedrukt, waarop heel wat processen in gang schieten om de transactie af te handelen. Meer en meer zullen CIO’s zich bezig dienen te houden met systemen die proactief zijn en die voorwaarts kijken. Door de nieuwe uitdaging van big data wordt het stilaan tijd voor een mentale shift. Tijd om de rol van de CIO eens in vraag te stellen?

PDF: Nieuwe rol van de CIO
Site: http://www.atheneconsult.be/

BI & Analytical Intelligence: Hou het zakelijk

Boek/Tijdschrift: 
SMART BUSINESS STRATEGIES
Publicatie datum: 
22/04/2013
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse

Het is zover! Business en Analytical Intelligence gaan trouwen!
 
Gartner komt eindelijk uit de kast en gaat voluit voor het huwelijk tussen Business en Analytical Intelligence. Wat we sinds jaren zeggen wordt eindelijk ook formeel aanvaard: analytics en BI zijn wel degelijk elkaars complement en horen bij elkaar. De een poogt overzicht te brengen in historische gegevens, de ander poogt er iets mee te doen naar de toekomst. De een geeft hoofdzakelijk antwoorden op de wie-, wat-, waar-, wanneer-vragen, terwijl de ander vooral antwoorden probeert te geven op de waarom-vragen. Tijd om de gevolgen van deze kentering inzichtelijk te maken.

PDF: BI & Analytical Intelligence: Hou het zakelijk

Maakt Facebook ons gelukkig?

Boek/Tijdschrift: 
Profiel Partena Ziekenfonds (p24-25)
Publicatie datum: 
01/01/2013
Auteur: 
H. Smeets (interview met Vicky Franssen)

Sociale media als Facebook zijn al enkele jaren niet meer weg te denken. Vooral de jongere generatie is op korte tijd helemaal verslingerd geraakt aan vriendschapsverzoeken, prikbordberichten en ‘vindik- leuks’. Tot enkele onderzoeken plots aantoonden dat Facebook toch niet onze allerbeste vriend is: gebruikers zouden meer gevoelens van jaloezie en depressie ervaren doordat ze dagelijks geconfronteerd worden met de mooiste foto’s en de leukste statusupdates van hun vrienden. Moeten we ons zorgen maken of valt het allemaal nog best mee? Profiel ging op bezoek bij een voor- én een tegenstander.

PDF: Maakt Facebook ons gelukkig?

Bystander effect en helpgedrag

Boek/Tijdschrift: 
Kruitfabriek (interview met Vicky Franssen)
Publicatie datum: 
20/12/2012
Auteur: 
VIER

Psycho: hoe bang moeten we zijn voor Facebook?

Boek/Tijdschrift: 
Plus Magazine (nr. 266, pp 26-31)
Publicatie datum: 
01/12/2012
Auteur: 
Auteur: A. De Borger (interview met Vicky Franssen)

Aan haatboodschappen op rouwpagina heeft niemand iets

Boek/Tijdschrift: 
Het Nieuwsblad
Publicatie datum: 
30/11/2012
Auteur: 
T. Le Bacq (interview met Vicky Franssen)

‘Slachtoffers zouden een manier moeten vinden om rouwpagina's op Facebook in de hand te houden. Steunbetuigingen helpen, maar aan haatboodschappen heeft niemand iets.' Dat zeggen experts over de vele reacties op Facebook na de dood van Inias.

link : http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121129_00386639

Oude Wijn, Nieuwe Analyses

Boek/Tijdschrift: 
SMART BUSINESS STRATEGIES
Publicatie datum: 
16/11/2012
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse
Analytici van bedrijfsdata goochelen graag met termen en afkortingen. De meest gekende is Business Intelligence, kortweg BI. Maar steeds vaker hebben specialisten het over Analytical Intelligence, of ook Business Analytics. Oude wijn in nieuwe zakken?

PDF: Oude Wijn, Nieuwe Analyses
 

Waardecreatie: mythe of realiteit?

Boek/Tijdschrift: 
Tijdschrift Controlling
Publicatie datum: 
02/10/2012
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse

De ambitie van controllers om van rol te veranderen gaat gepaard met groeipijnen. Pro-activiteit met zinvolle operationele leading indicators als voorspellers van financiële lagging indicators is een cruciale voorwaarde. De noodzaak van een perfect verstandshuwelijk tussen niet-financiële indicatoren en financiële cijfers komt daardoor wel zeer dichtbij. Te verzoenen als water en vuur, maar toch noodzakelijk voor succes? Zonder pretentie, maar niet zonder ambitie. Wat zijn de uitdagingen en hoe lossen we die op?

PDF: tijdschrift_controlling_waardecreatie.pdf

On line: http://www.tijdschriftcontrolling.nl/module/article/?id=12964

Facebook@school: van afleider naar begeleider.

Boek/Tijdschrift: 
Ad Rem, Tijdschrift voor Zakelijke Communicatie
Publicatie datum: 
15/09/2012
Auteur: 
Vicky Franssen en Anneliese Messens

Studenten zijn enthousiast over het gebruik van Facebook als nieuw medium en als nieuw didactisch hulpmiddel. Dat geldt althans voor vakken van creatieve of technische aard, waar ze hun eigen creaties kunnen vergelijken met die van medestudenten en waar ze tips, tricks en links met elkaar kunnen delen. Hoewel ze zichzelf doorgaans volwassen genoeg vinden om aan peer evaluation en peer teaching te doen, zijn ze toch van mening dat sturing en inmenging van de docent noodzakelijk zijn. We beschrijven enkele valkuilen van het gebruik van Facebook voor een onderwijsvak en geven enkele adviezen.

link: http://www.vvzc.be/adremarchief.html#twaalf

Zijn uilen in control?

Boek/Tijdschrift: 
Tijdschrift Controlling
Publicatie datum: 
05/09/2012
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse

Van de bedrijven die eind vorige eeuw tot de top 100 behoorden, bestaat het grootste gedeelte na tien jaar niet meer. Strategieën die op lange termijn duurzaamheid nastreven, moeten dus over realistischer en duurzamer besturings- en business-modellen te beschikken. Bedrijven moeten niet meer blindelings willen blijven groeien. Tijd voor systemisch performance management.

PDF: Zijn_uilen_in_control.pdf

Online: http://staging.tijdschriftcontrolling.nl/module/article/?id=12885

Van KPI-slaaf naar KPI-intrapreneur

Boek/Tijdschrift: 
Financial Director's Magazine
Publicatie datum: 
23/06/2012
Auteur: 
Martin Van Wunnik

Interview met Dries Van Nieuwenhuyse n.a.v. zijn nieuwe boek: "Systemisch Performance Management: met mensen naar duurzame verandering"

De huidige sturingsmodellen zijn dikwijls nogal simpel en gaan kort door de bocht. Kijkt u voor de periodieke situatie-evaluatie bijvoorbeeld naar één enkel meetinstrument, of houdt u rekening met de samenhang tussen verschillende maatstaven?

PDF: Van KPI-slaaf naar KPI-intrapreneur.pdf

Online: http://www.fdmagazine.be/artikel/van-kpi-slaaf-naar-kpi-intrapreneur

Verslaafd aan Facebook ?

Boek/Tijdschrift: 
Feeling
Publicatie datum: 
03/06/2012
Auteur: 
A. Olaerts (interview met Vicky Franssen)
Nog even en we zitten met één miljard op Facebook. Sommigen zijn voor, sommigen tegen. Nog anderen vinden het ziekelijk, al die egotripperij. Maar over één ding is iedereen het eens: Facebook is verslavend.

PDF: Verslaafd aan Facebook

Gevaar van schoonheidswedstrijden op facebook overroepen.

Boek/Tijdschrift: 
StampMedia
Publicatie datum: 
09/05/2012
Auteur: 
G. Malin (interview met Vicky Franssen)

“Een nieuwe vorm van zelfverminking, zoals snijden en eetstoornissen.” Zo noemen sommige experts de nieuwe trend op Facebook waar kinderen foto’s van zichzelf posten en leeftijdsgenoten vragen hen te beoordelen. Is de trend echt zo gevaarlijk of is de vrees van critici overdreven?

Link: http://www.stampmedia.be/?p=10355               

Systemisch performance management: met mensen naar duurzame veranderingen.

Boek/Tijdschrift: 
Systemisch performance management: met mensen naar duurzame veranderingen.
Publicatie datum: 
04/05/2012
Auteur: 
Dries Van Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen, Philippe Devos

Naar een fundamenteel nieuwe manier van werken. De laatste decennia wilden bedrijven zichzelf naar het hoogste niveau tillen met louter technische oplossingen. Maar goed ontwikkelde technologische systemen zijn slechts een begin: de menselijke factor maakt het verschil tussen falen en lukken. Systeemdenken en duurzaam verandermanagement vormen de basis om anders te gaan werken. Met concrete werkwijzen en methodes voor een beter Human Capital Management, meer motivatie, gebalanceerde teams enzovoort.

Van bedrijfsprocessen naar groepsprocessen: hoe groepsdynamiek en Business Intelligence laten samengaan.

Boek/Tijdschrift: 
Systemisch performance management: met mensen naar duurzame veranderingen. LannooCampus, pp 210-229.
Publicatie datum: 
04/05/2012
Auteur: 
Vicky Franssen

Belangrijke groepsdynamische bevindingen die van belang zijn voor groepsbeslissingen en groepsprestaties worden besproken in dit hoofdstuk. Onder andere: collectieve processen – of hoe het gedrag van een individu door de aanwezigheid van anderen wordt beïnvloed; groepsprocessen in teams – waar directe interactie tussen personen plaatsvindt; type groepstaken; valkuilen en procesverliezen bij groepstaken; waarom een groep het vaak niet zo goed doet als mathematisch verwacht kan worden en de ultieme vraag waarom we zoveel in groep (samen)werken worden besproken. Per thema wordt gekeken naar de manier waarop men hier binnen performance management rekening mee kan houden of deze kennis bewust kan toepassen. 

Gedegen feedback via crowdsourcing

Boek/Tijdschrift: 
Systemisch performance management: met mensen naar duurzame veranderingen.
Publicatie datum: 
04/05/2012
Auteur: 
Ilse Bracke

“Technologie alleen volstaat niet, je mensen maken het verschil”

De laatste decennia wilden bedrijven zichzelf naar het hoogste niveau tillen met louter technische oplossingen.  Maar goed ontwikkelde technologische systemen zijn slechts een begin: de menselijke factor maakt het verschil tussen falen en lukken. Dit boek – waaraan Synthetron (Ilse Bracke) heeft meegewerkt – reikt een aantal handvatten aan voor een fundamenteel nieuwe manier van werken. In hoofdstuk 18 gaat Ilse Bracke – “Gedegen feedback via crowdsourcing”, wordt er dieper ingegaan op veranderen in de praktijk en het 3H model – Hoofd Hart en Handen van Synthetron

Is Facebook zelfverminking ?

Boek/Tijdschrift: 
Catchmagazine
Publicatie datum: 
03/05/2012
Auteur: 
K. Walloch (interview met Vicky Franssen)

Steeds meer kinderen posten hun foto’s op Facebook en laten ze beoordelen door mensen buiten hun vriendenkring. Sommige experts noemen deze trend een nieuwe vorm van zelfverminking. Volgens Vicky Franssen, doctor in psychologie en docent en onderzoekster aan hogeschool ‘Lessius Mechelen’, is de kritiek op Facebook onrechtvaardig.

Link: http://www.catchmagazine.be/archives/213

Vlaamse jongeren niet narcistisch door facebook.

Boek/Tijdschrift: 
StampMedia
Publicatie datum: 
19/04/2012
Auteur: 
G. Malin (interview met Vicky Franssen)

Narcisten en extraverten gebruiken graag sociaalnetwerksites. Maakt dat van Facebook dan een bedreiging? Volgens Vicky Franssen, onderzoekster aan Lessius Mechelen, niet. “Facebook heeft nog altijd meer voor-, dan nadelen”, zegt ze overtuigd.

Link: http://www.stampmedia.be/?p=9632

Facebook, habitat voor narcisten?

Boek/Tijdschrift: 
StampMedia
Publicatie datum: 
20/03/2012
Auteur: 
G. Malin (interview met Vicky Franssen)

Meer dan de helft van de jongeren tussen 12 en 21 jaar gebruikt dagelijks het internet. Bijna negen op tien jongeren tussen 12 en 18 jaar hebben een account op een sociale netwerksite. Die cijfers kunnen verontrustend zijn, want sommige onderzoekers zien sociale netwerksites als een kweekvijver voor narcisten

Link: http://www.stampmedia.be/?p=8665

Laat ze de media zijn en ze zullen mediageletterd worden. Over het belang van participatieve leeromgevingen bij mediaonderwijs.

Boek/Tijdschrift: 
Maak mij wat wijs. Media kennen, begrijpen en zelf creëren. LannooCampus, pp 191-204.
Publicatie datum: 
15/06/2010
Auteur: 
Annet Daems, Frank Hellemans en Vicky Franssen

Kritisch leren omgaan met de media is al geruime tijd een onderwijsdoelstelling in Nederlandse en Vlaamse scholen. Door de opkomst van nieuwe media en hun massaal gebruik door jongeren werd het begrip digitale mediageletterdheid een hot issue. In dit hoofdstuk wordt vanuit een concreet media-educatieproject vertrokken en wordt verduidelijkt hoe journalistiekstudenten geletterd worden door zelf met nieuwsmedia aan de slag te gaan. 

Generation Y: pragmatisch revolutionair

Boek/Tijdschrift: 
Ad Rem, Tijdschrift voor Zakelijke Communicatie
Publicatie datum: 
15/06/2009
Auteur: 
Annet Daems en Vicky Franssen

De media en de marketeers, maar ook onderwijsmensen zijn voortdurend op zoek naar een eigentijdse manier om een generatie mediaslimme jongeren te bereiken. Sinds het internet bij het grote publiek is geïntroduceerd, ontstaan er steeds meer en sneller nieuwe toepassingen (en applicaties) die jongeren massaal gebruiken of waarmee ze experimenteren. De onderwijswereld worstelt met de vraag of toepassingen van Web 2.0 en 3.0 ook naar een onderwijsomgeving geëxtrapoleerd moeten worden. Kan het onderwijs tegemoetkomen aan de generatie studenten met mogelijk erg hoge verwachtingen over de elektronische ondersteuning van hun leer- en werkproces? Hoe groot mat het bigbrothergehalte van het onderwijs zijn?

PDF : 200906_AdRem_GenerationY_pragmatisch_revolutionair.pdf