Algemeen

Het decreet met betrekking op de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen voorziet voor de hogescholen in een opdracht van projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO).Om specifiek in het hoger professioneel onderwijs aan deze opdracht te voldoen, stelt de Vlaamse Overheid subsidies ter beschikking aan de hogescholen waarmee projecten, die een versterking van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek inhouden, kunnen gefinancierd worden. Met deze projecten wil men de professionele gerichtheid van de bacheloropleidingen verzekeren en verstevigen. Het projectmatig wetenschappelijk onderzoek moet dan ook de aansluiting van opleiding met de professionele wereld verzekeren. Een onderzoeksproject in het kader van PWO loopt over minstens drie jaar.

Vanuit de opleiding IMS willen we starten met onderzoek rond Business Intelligence, nieuwe initiatieven worden opgestart in functie van de noden en de evoluties in het BI werkveld.

Wij willen daarbij een onderscheid maken tussen lange termijn en korte termijn onderzoeksprojecten.

 

Volgende mogelijkheden kunnen worden aangeboden:

  • deelname aan een EFRO, PWO project, IWT project, ...
  • onderzoek naar de Business Intelligence praktijk in België
  • BI Quickscan barometer
  • Security audit

Voor meer informatie ontrent mogelijke samenwerkingsprojecten rond BI onderzoek, stuur ons een mail : hans.tubbax@thomasmore.be