9de BI congres van het BICC-Thomas More: 24 maart 2016

Donderdag 24 maart 2016 – 16u tot 20u
Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen

Data Intelligence: Iedereen aan de data!

Data is overal en is niet meer het alleenrecht van de IT dienst of van het BICC. De afgelopen jaren werden er dan ook heel wat nieuwe data technieken & technologieën geïntroduceerd: Business Intelligence, data warehouse, Self Service BI, Business Analytics, Data Science, Big Data, NoSQL, Artificiële intelligentie, machine learning…
 
Welke soort data een bedrijf ook verzamelt en om het even welke manier dat het bedrijf deze data verwerkt, het uiteindelijke doel is om het bedrijf data intelligent te maken en op basis van data de juiste beslissingen en acties te ondernemen of om hun producten/diensten te verbeteren en uit te breiden. Synergiën zoeken door verschillende data diensten te integreren brengt een hogere maturiteit in data intelligence met zich mee voor organisaties.
 
Governed data discovery - Steve Hillen - Agiliz/Crosspoint
De voorbije jaren is Business Intelligence geëvolueerd van traditionele BI, met de nadruk op veilig-heid en nauwkeurigheid, naar self service BI, waar wendbaarheid en exploratie een grote rol spelen. Dit gaat dan ook gepaard met een verschuiving aan belang van IT naar Business. Nu komen we echter opnieuw aan een kantelpunt. De point solutions met sterke focus op Business komen nu meer en meer in conflict met IT omdat deze tools geen governing of security mogelijkheden hebben. Deze beperking zorgt er voor dat grotere bedrijven kijken naar Governed data discovery ipv data discovery.
Klik hier voor de PRESENTATIE
 
Lisa TruyersDiving into weblog data - Lisa Truyers - Keyrus
Nu het belang van social media evident is, kunnen we op zoek gaan naar de meerwaarde dat dit voor bedrijven genereerd. Weblogs zijn een belangrijke bron van informatie. Om de grote hoeveelheid data die via weblogs verzameld wordt op te kunnen slaan, neemt de nood naar meer opslagruimte steeds toe. Met de nieuwe 'Big Data' technologie is dit vandaag de dag vanuit technisch standpunt geen probleem. De grote uitdaging zit in het ontsluiten van deze data om meer inzichten te krijgen. Aan de hand van een praktische case toont Lisa Truyers hoe de toepassing van SAS op Hadoop bij één van hun klanten praktisch in het werk is gegaan.
Klik hier voor de PRESENTATIE
 
Lisa TruyersData analytical platform, new generation - Miloud Belkacem - Business & Decision
Het verbeteren van bestaande data stromen is interessant en neemt heel wat tijd in beslag. Maar vanaf nul beginnen maakt van ons werk een echte uitdaging en maakt dat we analytics naar een nieuw niveau van operational excellence kunnen brengen. In deze presentatie laten wij u zien hoe u uw infrastructuur en databronnen kunt structureren, zodat ze niet enkel beschikbaar zijn voor data-analisten, maar ook voor de hele organisatie. Het geeft inzicht in een moderne analytische gegevens platform.
Klik hier voor de PRESENTATIE
 
 
Lisa TruyersVan WAT naar WAAROM - Natan Meekers - SAS
Met traditionele Business Intelligence focussen we ons voornamelijk op het meten en verklaren van WAT er gebeurd is. Met de evolutie naar (governend) Self-Service BI kunnen we een stapje verder gaan en een eerste verklaring geven waarom iets zich voordoet. Als we echter tot de wortel willen geraken, moeten we gebruik maken van Analytics. Datagedreven werken is niet vanzelfsprekend. Het vraagt heel wat inspanningen van een organisatie om de switch te maken. Hoe groei je als organisatie in analytische maturiteit?
Klik hier voor de PRESENTATIE
 
Lisa TruyersInsight Driven Organization - Steven Peirsman - Deloitte
De evolutie van Data analytics doorheen de jaren heeft grote sprongen in maturiteit gekend. Establis-hed bedrijven zien internet bedrijven andere metho-des gebruiken en zien de business value ervan in. Deloitte begeleid bedrijven in het vinden van de juiste maturiteit per onderdeel door hapbare stap-pen te nemen en sterke punten te accentueren. Niet elk bedrijf heeft in elke unit een google-niveau van maturiteit nodig. In de presentatie zullen we enkele onderwerpen van het Insight Driven Organization framework verduidelijken.
 
Voor sfeerbeelden kan u terecht op: BI Congress 2016 - Foto's
 
Het volledige verslag van het 8ste congres lees u HIER na