Het Performance Management Event 2014

Op woensdag 17 december organiseerde het BICC voor het derde jaar op rij het Performance MANAGEMENT event. 

U kan de presentaties hier bekijken alsook enkele sfeerbeelden

Het thema van het event kan u hieronder nog even terugvinden.  

 

Performance MANAGEMENT 3.0: De evidentie zelf

Performance MANAGEMENT 1.0 introduceerde vier verschillende soorten intelligenties (namelijk Strategische, Financiële, Business en Analytische Intelligentie) ondersteund door een solide infrastructuur als methodiek om het besluitvormingsproces efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Versie 2.0 borduurde hierop verder en onderstreepte het belang van de interactie tussen de verschillende disciplines als grote meerwaarde bij het overwinnen van de hedendaagse uitdagingen waarmee organisaties kampen. In het zog hiervan zien we tal van dergelijke kruisbestuivingen ook concrete vorm krijgen. Denken we bijvoorbeeld aan BI in the cloud, open source statistics of visual analytics.

Binnen het domein van beleidsondersteuning is Performance MANAGEMENT anno 2014 dan ook niet meer weg te denken. De methodologie is beschikbaar, de technologie staat op punt, de middelen zijn voorradig en de behoefte overduidelijk. Het embedden van Performance MANAGEMENT in het DNA van een organisatie kan nu daadwerkelijk beginnen.

Enter versie 3.0. .

Programma

Opening

Performance MANAGEMENT en Strategisch Management: meer dan een verstandshuwelijk – Door Dries Van Nieuwenhuyse

Waar de klemtoon vroeger eerder lag op technische oplossingen, verandermanagement en zelfredzaamheid in de bestuurlijke informatievoorziening, is het stilaan tijd om Performance MANAGEMENT te laten meespelen op strategisch niveau.

Performance MANAGEMENT is niet alleen bij uitstek geschikt om de strategie ten uitvoer te helpen brengen. Bij de formulering van de strategie, de analyse van de sterktes en zwaktes van zowel de eigen onderneming als van de concurrentie speelt het vakdomein een minstens even grote rol. Performance MANAGEMENT kan vooral uiterst nuttig zijn bij het “ontdekken” van het eigen bedrijf. De inzichten die daaruit voortvloeien zijn perfect bruikbaar bij het formuleren van de missie, visie en de concrete strategische positionering en met het kwantitatief onderbouwen van concrete doelstellingen die de strategie ten uitvoer zullen brengen.

Dries Van Nieuwenhuyse geeft een voorproefje van zijn nieuwe boek “Strategisch Management: Hoe beginnen we daar nu aan?” dat in het voorjaar van 2015 zal verschijnen.

 

Nood aan andere skills – Door Hans Tubbax

Willen we dat organisaties Performance MANAGEMENT bij het nemen van beslissingen als de evidentie zelf gaan beschouwen, is er duidelijk nood aan het aanleren en aanscherpen van de vereiste competenties en kwalificaties. Opleiding en vorming spelen daarbij een cruciale en niet te onderschatten rol.

Hans Tubbax legt uit hoe Thomas More Hogeschool - via haar unieke opleidingsprogramma’s van Big Data Cruncher, Information Blender en Cyber Security Guardian - krachtig inspeelt op deze nieuwe behoeften door het klaarstomen van toekomstige knowledge workers.

De nieuwe oogst – Door studenten Performance MANAGEMENT

Gedurende een krachtige poster pitch zullen de huidige studenten Informatiemanagement hun eigen bevindingen en indrukken delen. Ze leveren daarmee ook meteen bewijs dat de strategische keuze van Thomas More Hogeschool voor een gerichte en duurzame opleiding op korte termijn vruchten kan afwerpen.

Zaaien om te oogsten – Door Dave Vanhoudt

“If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend six hours sharpening my ax” zei Abraham Lincoln destijds. Het injecteren van Performance MANAGEMENT in het dagdagelijks handelen van medewerkers is een proces van lange adem; van vallen, opstaan en weer doorgaan. Het optimaal inzetten van beschikbare resources en het zetten van de juiste prioriteiten blijft een belangrijke succesfactor voor toekomstig succes.

We geven hier graag een heads up van de onderzoeksprojecten die binnen het BICC (Business Intelligence Competence Center) op stapel staan voor 2015.

Investeren in de toekomst: het opbouwen van Analytical Intelligence – Door Natan Meekers

In tegenstelling tot wat velen beweren, is het aanwenden van analytics met oog op het identificeren van verklarende business drivers niet nieuw. Het voorbeeld van 2002 waarin Target succesvol de zwangerschap van een 17-jarige kon voorspellen op basis van haar aankoopgedrag is hiervan het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld. De nood aan bewijs dat dergelijke technieken ook an sich werken, is minder en minder vereist. Belangrijker, en meer zinvoller, is de vraag hoe een organisatie op een strategische wijze Analytical Intelligence kan aanwenden.

Nathan Meekers, oud-student en momenteel werkzaam als Consultant Business Analytics, licht vanuit zijn praktijkervaring toe hoe bedrijven hiermee in de praktijk omgaan.

Closing

Lees HIER alles over het Performance Management Event 2013

Signups closed for this Event