Het Performance Management Event 2013

Performance Management Event
Thema : Steden en gemeenten op zoek naar
Performance Management en monitoring.


Dinsdag 17december 2013 – 15u tot 18u
Campus De Ham, Raghenoplein 21bis, 2800 Mechelen

Als antwoord op de vele uitdagingen waar steden en gemeenten vandaag voor staan, dienen ze zich steeds “slimmer” te organiseren. Hiervoor worden verschillende technologieën steeds meer geïntegreerd en met elkaar verbonden: ICT, mobiliteit, energie, gezondheid, transport, .... Informatie wordt ook steeds vaker in twee richtingen uitgewisseld. Zo willen steden en gemeenten duurzamer worden, de leefbaarheid en de levenskwaliteit verbeteren. Performance Management en Performance Monitoring spelen daarbij een cruciale rol. Tijdens dit event gaan we kijken hoe steden en gemeenten op weg zijn om “smart cities” te worden en hoe Performance Management daarbij kan helpen.

Programma
1. Intro en welkom – Ilse Bracke, BICC Thomas More, Mechelen

2. Resultaten van een onderzoek naar de BI-maturiteit van lokale overheden - Dries Van Nieuwenhuyse, onderzoeker BICC Thomas More, Mechelen
Een op maat gesneden maturiteitsmodel fungeert als spiegel die we de lokale besturen voorhouden om ze zodoende te tonen hoe goed ze uitgerust zijn om op cijfers gebaseerd beleid in de praktijk om te zetten. Deze bijdrage licht het maturiteitsmodel toe dat werd ontwikkeld aan het BICC Thomas More en werd toegepast bij een honderdtal lokale besturen. Ze gaat dieper in op de gewenste en nodige maturiteit in vergelijking met de huidige maturiteit. Het onderzoek toont aan dat de verwachtingen hoog gespannen zijn en dat er nog een sprong voorwaarts dient te worden gezet. Het model laat toe om de groei naar een hogere maturiteit te plannen, in de praktijk om te zetten en op te volgen om tijdig te kunnen bijsturen. Zo kan elke lokale overheid de gepaste en ook  haalbare stappen zetten naar een betere besluitvorming en een beter bestuur.

3. Bestuurlijke maturiteit en intelligentie in een ‘gewone’ gemeente: bescheidenheid of ambitie? Daniel Adriaens, gemeentesecretaris Herzele
Deze bijdrage zal er in bestaan na te gaan hoe het werkelijk gesteld is met de beleidsondersteuning in een gemiddelde gemeente. Gaapt er een kloof tussen de theorie en de werkelijkheid? Hoe is het gesteld met de ‘staat’ van de gemeente ? Heeft een gemiddelde gemeente een stelsel van monitoring ? Op wat zijn beleidskeuzes eigenlijk gebaseerd? De bijdrage bespreekt aan de hand van de gemeente Herzele hoe een gemiddelde gemeente tot een beleidsplan komt, hoe daarover gerapporteerd wordt en welke keuzes er gemaakt worden.

4. Studenten stellen hun project voor met als thema's:

  • Traffic Intelligence
  • Complaints Management
  • Cultuur Management
  • Public Safety 

 
5. Business Intelligence binnen het departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid - Jan Stoffels, Teamleader Business Intelligence at Vlaamse Overheid
Het departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid is onder meer verantwoordelijk voor beleidsmonitoring van de werking van de Vlaamse overheid. Om dit te kunnen realiseren heeft het departement Bestuurszaken de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in een corporate performance programma. Tijdens deze toelichting zal geschetst worden met welke problemen rond monitoring het departement Bestuurszaken kampte, op welke manier een programma is opgezet om hierop een antwoord te bieden en tot welke resultaten dit inmiddels heeft geleid.

6. Toekomstig onderzoek naar de maturiteit van lokale overheden op het vlak van strategisch management - Bruno Debbaut, thesisstudent Hogeschool-Universiteit Brussel
De invoering van de beheers- en beleidscyclus dwingt lokale besturen tot het maken van een oefening in strategisch management en planmatig beleid voor een periode van zes jaar. De aanpak om realistische doelstellingen te formuleren en op strategisch niveau na te denken verschilt van gemeente tot gemeente. Met dit onderzoek willen we inzicht verwerven in de maturiteit van de verschillende lokale overheden op het vlak van strategisch management. Daartoe wordt een maturiteitsmodel ontwikkeld, specifiek voor lokale besturen. Het model maakt het mogelijk om lokale besturen in te schalen op basis van het proces hoe men tot het beleidsplan is gekomen, onder andere op basis van factoren als analyse van omgevingsfactoren, alternatieve strategische opties, missie, visie,… In een tweede stap zal bij de lokale besturen via een vragenlijst hun niveau bepaald worden binnen het maturiteitsmodel. Tenslotte zal de relatie onderzocht worden tussen de bekomen maturiteit en de keuzes die lokale besturen gemaakt hebben binnen de verschillende beleidsdomeinen en –velden.

7. Conclusie en afronding - Ilse Bracke, BICC Thomas More

Lees HIER alles over het Performance Management Event 2012