Het Performance Management Event 2012

Thema : Systemisch Performance Management
De weg naar duurzame verandering
Dinsdag 18 december 2012 – 14u tot 17u
 

Performance of prestatiemanagement beoogt aan de hand van een set essentiële indicatoren de sturing van een organisatie te ondersteunen.Traditioneel zijn prestaties vooral financieel vertaald en gefocust op technische oplossingen. Tegenwoordig is er gelukkig ook aandacht voor de “zachte” of menselijke kant. Hoe stimuleer je je werknemers? Hoe zorg je ervoor dat talenten voor de juiste doelen aangewend wordt?

De grootste uitdaging voor het management ligt in het begrijpen en beheersen van het systeem: het geheel van variabelen die op elkaar inwerken. Dit is wat we beogen met systeemdenken: oog krijgen voor de “samenhang der dingen”. Het opzetten van prestatiemanagement lukt niet zonder tegelijkertijd mensen mee te nemen in een traject van verandermanagement dat zelfs kan leiden naar een fundamenteel nieuwe manier van werken.

Tijdens dit evenement gebruiken we de cocktail van systeemdenken en verandermanagement om een aantal state-of-the-art succesvolle methodes scherp te stellen en een aantal pragmatische werkwijzen te illustreren. Zo besteden we uitgebreid aandacht aan methodes en werkwijzen voor meer autonome motivatie; crowd sourcing en gaming als tools voor het bevorderen van strategische bewustwording; bieden we maatstaven om cultuur te meten, enzovoort. We geven praktische handvatten om duurzamer aan de slag te gaan, rekening houdende met de mens in de organisatie.
Dit evenement is uniek omdat het de enige keer is dat de drie mede-auteurs en vijf gastauteurs elk op hun beurt hun eigen ervaringen komen delen.

Aan het event nemen ook 3de jaars studenten deel die het keuzevak Performance Management volgen binnen de opleiding Informaticamanagement (IM). Op het einde van het Event geven ze aan de deelnemers een poster presentatie over hun “innovation lab” opdracht die ze uitgewerkt hebben tijdens de lessen rond een innovatief thema binnen het Performance Management domein.
 
PROGRAMMA PM event:
14u00 : Onthaal
14u20 : Inleiding – Dries Van Nieuwenhuyse – Tijd voor Systemisch Performance Management
14u40 : Spreker Simonne Vermeylen - Systeemdenken en Performance Management
15u00 : Spreker Philippe Devos - Veranderen en Performance Management
15u20 : Spreker Ilse Bracke – Gedegen feedback via crowd sourcing tijdens iedere fase van verandering
15u40 : Pauze + koffie
16u00 : Spreker Mark de Kort & Rien Nijman – Het creëren van awareness via gaming : een door en door systemische aanpak
16u20 : Spreker Hermina Van Coillie - Neem je motivatie zelf in handen
16u40 : Spreker Vicky Franssen – Van bedrijfsprocessen naar groepsprocessen – Hoe groepsdynamiek en Business Intelligence laten samengaan?
17u00 : Poster presentatie studenten + drink

Georganiseerd door kenniscentrum BICC – Thomas More Mechelen.